Als bestuur van het repair-cafe, een kleine stichting,  zijn we vooral erg druk bezig met de werving van vrijwilligers, het begeleiden van de repair avonden en het zorgen voor voldoende middelen. Dat we in aanmerking konden komen voor zoveel gesponsorde producten en diensten hadden we geen moment gedacht. Eerlijk gezegd was de zakelijke en communicatie kant van onze stichting gewoon nog onontgonnen terrein.
De mannen van GrantResults hielpen ons enorm door de juiste vragen te stellen en ons met alle respect te helpen bij het vinden van de antwoorden op het gebied van beheer van onze stichting.

Zo formuleerden we een lange termijn visie en strategie en vonden we de behoeften die ons nu, maar ook voor de toekomst verder op weg zouden helpen. Hieruit kwamen vier concrete doelstellingen waarmee Erik en Michel aan de slag zijn gegaan. Want in de tussentijd hadden zij onze sponsorbudgetten geregeld bij de internet zoekmachines en zelfs een mini website voor ons gebouwd en dat allemaal binnen het vaste maandbedrag.

“Inmiddels is het repair café zo bekend in de omgeving dat we een vaste stroom bezoekers, gemotiveerde vrijwilligers en vaste onderdelen sponsors hebben.”