Deze stichting wilde eigenlijk vooral het besef van armoede in Nederland naar buiten brengen. Veel mensen hebben niet in de gaten dat er binnen onze sociale maatschappij nog erg veel armoede is.  Door verhalen van mensen te laten zien die in deze situatie zaten en er -veelal met hulp van de omgeving- uitkwamen, wil de stichting iedereen die in armoede leeft een helpende hand bieden.
Ons doel was nu eens anders dan fondsen of vrijwilligers werven. Want hoe meet je zoiets als ‘awareness’?

Gelukkig had de stichting zelf een meetinstrument waarmee we de nulmeting konden doen. Daarvandaan startten we een campagne op woorden van luxe goederen en sociaal relevante termen en pasten daar de boodschap op aan.

In de eerste 6 maanden bezochten 72.000 unieke bezoekers onze speciale landingspagina’s. De verbinding (informatie opvragen of ervaringen delen) steeg langzaam maar zeker en inmiddels zijn we na een jaar ruim 300 succesverhalen ‘rijker’.  Een prachtig moment om de verhalen van al die mensen te horen, zien, lezen. Te zien hoe zij uit armoede omhoog krabbelden.
En te weten dat het zoekmachine sponsor budget van € 8.000,- per maand hieraan kon bijdragen.

Kortom, ook voor maatschappelijke beïnvloeding, bewustwording en sociale samenhang, kan de GrantResults aanpak enorm veel doen voor stichtingen.