Deze paarden opvang biedt activiteiten voor kinderen met een verstandelijke beperking. Naast de manege faciliteiten worden ook verwaarloosde paarden opgevangen. De organisatie had zichzelf drie doelen gesteld:

  • Verhogen van instroom van kinderen met PGB voor de lessen en het begeleid rijden.
  • Inzamelen en verkoop van gebruikte paardenspullen om aan alternatieve inkomsten te komen
  • Vrijwilligers werven die kunnen helpen met de verzorging van de paarden.

Met deze doelstellingen gingen we aan de slag om doelgroepen en geografische spreiding vast te stellen, de boodschap voor de campagnes te bedenken en toen deze ter goedkeuring voor te leggen aan het stichtingsbestuur. Ondertussen was het promotiebudget goedgekeurd door de leverancier en konden we de campagnes gaan inzetten. Dit alles gebeurde in de eerste 3 weken. Na 2 maanden waren alle campagnes goed ingeregeld en begonnen de eerste aanmeldingen al binnen te stromen.

Het bestuur:”Het is verbazingwekkend met welk gemak en eenvoud Michel en Erik tot de kern van onze vraagstelling wisten door te dringen en deze snel wisten te vertalen naar concrete doelen en boodschappen. Al met al heeft het traject ons zeer weinig tijd gekost en de resultaten zijn boven onze verwachtingen. We hebben nu een wachtlijst voor nieuwe lessen, zijn met 10 vrijwilligers gestart en de inzameling van gebruikte paardenspullen begint ook goed los te komen. Het maandelijkse bedrag van € 199,-  is een investering die zichzelf al vele malen heeft terugverdiend.