“Met de hulp van GrantResults waren we in staat het kerkorgel te renoveren
en kregen we tientallen nieuwe bezoekers en koorleden”

Het kerkorgel van dit kerkgenootschap stamde nog uit 1860 en was, ondanks zorgvuldig onderhoud, hard een restauratie of zelfs gedeeltelijke vervanging toe. De reserves van de kerk waren echter niet toereikend om de restauratie van bijna € 25.000 te kunnen uitvoeren.

Samen met het bestuur hebben we een uitgebreid plan de campagne bedacht om de huidige bezoekers te laten zien hoe zij de kerk actief konden helpen. Hierbij werd onder meer het koor ingezet voor de promotie van deze actie. Daarnaast startte het promotie programma op de internet zoekmachines van € 8.000,- per maand. Met dit budget kreeg de inzamelingsactie zoveel bekendheid dat het restant van het restauratiebudget binnen 6 maanden bijeen werd gebracht. Door het gebruik van het orgel zo specifiek onder de aandacht te brengen kregen we ook enkele tientallen nieuwe bezoekers en zelfs aspirant koorleden meldden zich aan. Dit alles door de inzet van zoekmachine marketing in combinatie met een aantal specifieke pagina’s en een actiewebsite.

We zijn als bestuur buitengewoon erkentelijk met de hulp die GrantResults ons bood en nog steeds biedt. Want dit gratis advertentie budget hebben we voor onbepaalde tijd, elke maand opnieuw. Het hele traject heeft ons weinig tijd gekost omdat alle werkzaamheden door Erik en Michel werden uitgevoerd en ter toetsing aan ons werden voorgelegd. Zodat wij ons konden richten op onze kerntaak. Een veilig gevoel om onze fondsenwerf actie in handen van hen te kunnen leggen.