Als fonds hebben we ons ten doel gesteld om kinderen in aanraking te brengen met de natuur. De ontdekker in kinderen wakker maken en ze achter de “playstation” vandaan krijgen was ons motto. We richten ons daarbij op kinderen tussen de 6 en 12 jaar en bieden eens per maand een leuke buitenactiviteit aan waar kinderen en hun ouders zich op in kunnen schrijven.”

GrantResults regelde een online promotie budget van 9.000 euro en zette onze promotie campagne op. In het eerste halfjaar na de start ontstond er een vaste groep van bijna 40 kinderen die zich voor elke activiteit aanmeldde. Naarmate de groep groter werd, ontstond er ook meer behoefte aan vrijwilligers om de kinderen te begeleiden.
Een aanvullende campagne werd door GrantResults opgezet en al snel vonden we 3 natuurgidsen die bereid waren om de activiteiten in het bos te begeleiden.  In de afgelopen 2 jaar hebben we ruim 300 kinderen uit Soest en omgeving leuke activiteiten laten doen en een goede omgang met dieren en de natuur bijgebracht.

Kinderen blij, ouders blij, en wij blij! Dankzij de hulp van GrantResults een succesvol en dankbaar initiatief!