1. Wat kost deze dienst?
  Het GrantResults Light pakket kost € 99,-* per maand.
  Het GrantResults pakket kost € 199,-* per maand.
 2. Waarom werken jullie met een jaarcontract?
  Het goed instellen van promotie campagnes vergt onderhoud en tijd. Ook de aanvraagprocedures voor de diverse organisaties nemen vaak tijd in beslag. Als de budgetten zijn vrijgegeven en we kunnen de campagnes inrichten overleggen we intensief met u om de juiste boodschap aan uw juiste doelgroep te laten zien. Er volgt een zoekwoorden onderzoek, we overleggen over uitsluitings- zoekwoorden en -kreten, stellen advertentieteksten en wervingsboodschappen op in overleg met u. Maar dan zijn we er nog niet.  Want elke campagne heeft wat tijd nodig om optimaal te werken, na 4 weken zien we de resultaten, die hangen vaak samen met de content van uw website of zoekwoorden die aan uw website gekoppeld zijn. Op basis hiervan gaan we bijsturen in de campagnes om de resultaten te optimaliseren. Om uw gesponsorde bedragen te behouden is het noodzakelijk om in elk geval maandelijks onderhoud aan de campagnes te doen.  Al deze werkzaamheden verzorgen wij voor u.
 3. Welke activiteiten vallen onder het vaste maandbedrag?
  Het (eenmalig) aanvragen van de gesponsorde budgetten bij de sponsor partners waarvoor u in aanmerking komt. Registratie, overleggen van de benodigde papieren en afronding van de sponsor procedure. Zodra uw gratis maandelijks budget van c.a. € 8.000,- geactiveerd is starten we met uw doelstellingen en de boodschap die u wilt laten zien. Wie is uw doelgroep en wat is uw doel? Op basis hiervan doen wij een zoekwoorden voorstel, maandelijks zoekvolume onderzoek en doen wij u een voorstel voor de zoekwoorden en tekst boodschappen die wij voor de diverse doelstellingen hebben. Hierbij doen we indien gewenst ook een advies voor aanpassingen aan uw website om de campagnes nog effectiever te laten lopen. Heeft uw organisatie nog geen eigen website? Dan kunnen wij in overleg met u een mini website bouwen.  Wekelijks monitoren we de campagnes en resultaten per zoekwoord en vullen we zoekwoorden aan of wisselen we teksten. Na 6 maanden zijn de campagnes geoptimaliseerd en voeren we maandelijkse monitoring en wijzigingen uit.  Wilt u tijdens het eerste jaar een aanpassing van de doelstellingen (bijvoorbeeld een andere doelgroep, een andere beoogd resultaat (vrijwilligers werven i.p.v. donaties etc) dan passen wij dit ook toe binnen het vaste maandbedrag. Deze activiteiten gelden voor het GrantResults pakket. Binnen het light pakket zijn minder activiteiten opgenomen.
 4. Kan ik alleen binnen Nederland promoten? Is uw dienst alleen voor Nederlandse organisaties beschikbaar?
  Nee u kunt in principe in de gehele wereld uw boodschap zenden. Het is mogelijk om specifiek per doelgroep of per land promoties in te zetten. Ook voor organisaties in het buitenland kunnen wij deze dienst bieden, vooropgesteld dat de gesponsorde budgetten voor het land in kwestie beschikbaar worden gesteld door de diverse internet bedrijven en zoekmachines. Dit is in elk geval voor de EU, Nederlandse Antillen en diverse landen in Azië en Afrika het geval.  Kortom: als Nederlandse non profit kunt u wereldwijd adverteren, maar ook als uw organisatie niet in Nederland gevestigd is, kunnen wij u wellicht helpen. Mailt u ons met uw gegevens, dan zoeken wij het voor u uit: info@grantresults.nl
 5. Wat gebeurt er na het eerste jaar? Welke keuze opties heb ik?
  Na het eerste jaar heeft u drie mogelijkheden:  
  A:
  U handhaaft het huidige abonnement waarbij per jaar diverse doelstellingen en doelgroepen kunnen worden benaderd. Wij overleggen elk kwartaal met u of er wijzigingen nodig zijn en of uw nieuwe organisatie doelstellingen heeft bij de campagnes. Eventuele aanpassingen van uw (mini)website en/of contact met uw webbouwer over aanpassingen zijn inbegrepen in het vaste maandbedrag van € 199,-.
  B: U stapt over op de light variant van € 99,- per maand. Voor dit vaste maandbedrag voeren wij de maandelijkse monitoring en eventuele aanpassingen in het account uit binnen de bestaande campagnes. Eventuele nieuwe campagnes/doelstellingen kunnen worden ingeregeld op basis van nacalculatie tegen een non profit uurtarief van € 42,50 per uur.
  C: U stopt het abonnement en voert vanaf dat moment zelf alle noodzakelijke monitoring en onderhoud uit. Uw promotie account stopt niet als u het contract met ons beëindigt. Wel is het noodzakelijk dat u maandelijks zelf onderhoud uitvoert aan uw campagnes om te waarborgen dat uw account recht blijft houden op de gesponsorde bijdragen. Een eventueel voor u gemaakte mini/actie website kunnen wij naar u overzetten.
 6. Werken jullie op No Cure No Pay basis?
  Ja en Nee: Eigenlijk praten we liever niet over No Cure No Pay want dat zou impliceren dat wij u een opbrengst uit de promotie campagnes kunnen garanderen.  Dat kunnen we niet. De uiteindelijke opbrengsten (in de zin van donaties, vrijwilligers werving etc) zijn afhankelijk van veel factoren, de kwaliteit van uw website, concurrentie op de diverse zoekwoorden, aantrekkelijkheid van uw vraag/aanbod.
  Wat we wel kunnen: U betaalt alleen als wij voor u bereiken wat we willen, namelijk een gesponsord promotie budget van c.a. € 8.000,- per maand. Mocht om wat voor reden dan ook uw gesponsorde budget stoppen (bijvoorbeeld organisatie beëindiging, verlies van de ANBI/non profit status, etc) dan stopt ook het maandbedrag dat u aan ons verschuldigd bent per direct.  U betaalt dus nooit wanneer u geen gratis reclame budget ontvangt. Anderzijds, als u na het eerste jaar besluit het contract met ons niet te verlengen, stopt uw gratis promotie tegoed niet.  U bent daarna, voor de voortzetting van uw gratis budget, wel gehouden aan voorwaarden en actief onderhoud dat u dan zelf moet uitvoeren.
 7. Welke abonnementsvormen en nacalculatie zijn er? Moet er BTW betaald worden over deze bedragen ook al zijn wij een stichting?
  We hebben het GrantResults abonnement van €199,- per maand en het light abonnement van €99,- per maand.  Binnen het light abonnement voert u veel van de werkzaamheden zelf uit en ligt de focus op maar één vaststaand campagnedoel, waardoor u geld bespaart. Met het grantResults abonnement kost het u nauwelijks tijd en is uw flexibiliteit gedurende de gehele campagne gewaarborgd: een garantie voor de beste resultaten. U start altijd met een jaarcontract  i.v.m. de intensieve opstartperiode. Na dat jaar wordt het abonnement automatisch verlengd tenzij u het wilt omzetten in een light variant of wilt stopzetten. Na het eerste jaar kunt u op elk gewenst moment het abonnement wijzigen of opzeggen. Over de maandbedragen moeten wij BTW berekenen omdat de geleverde diensten door de fiscus worden gezien als “BTW belaste prestatie”
 8. Heeft u nog vragen?
  Mail dan gerust even naar info@grantresults.nl of bel met Erik Blokpoel op 06-11 34 36 69.

* alle genoemde bedragen zijn exclusief 21% BTW