ANBI logoHelp! het is bijna 1 juli:
1 juli is zo’n vaste datum waarop elk jaar de besturen van anbi organisaties (als het goed is) stilstaan bij de verplichtingen van ANBI’s die vanuit de belastingdienst worden opgelegd. Met name het tijdig publiceren van de financiele gegevens, jaarverslag of staat van baten en lasten, is een strikte regel. En tijdig betekent; voor 1 juli.

Maar wat zijn dan al die verplichtingen? Zo’n dag als 1 juli is goed om nog even te checken of aan alle ANBI vereisten is voldaan, een soort jaarlijkse ‘doe-het-zelf’ APK check voor ANBI organisaties (stichtingen of verenigingen).

Van belang is dat alle vereiste gegevens openbaar toegankelijk zijn. Publicatie op de eigen website (wel vindbaar vanuit het navigatiemenu, noem de pagina bijvoorbeeld ANBI) is voldoende. Het is dus niet nodig om de gegevens (veelal tegen betaling) te registreren bij een centrale database.

En wat moet er dan staan op zo’n ANBI pagina? In feite bepaalt u dat zelf, de belastingdienst geeft wel minimale eisen maar laat de uitvoering daarvan grotendeels aan de organisatie zelf over.  Hieronder een lijstje met gegevens die in ieder geval niet op uw ANBI pagina mogen ontbreken:

Organisatiegegevens:
– Statutaire naam en/of handelsnaam van de stichting/vereniging,
– de doelstelling (visie en missie),
– het RSIN/fiscaal nummer van de organisatie,
– Het KvK registratienummer en uw bankrekeningnummer (niet verplicht, wel gebruikelijk)
– de contactgegevens (www, email, postadres)

Bestuursgegevens:
– de bestuurssamenstelling (namen, functies (voorzitter, penningmeester, secretaris, algemeen bestuurslid),
– het beloningsbeleid (betaalt u bestuurders en/of medewerkers? Zo ja wat is het beloningsbeleid / CAO etc.?)

De jaarrekening | De ZaakDocumenten:
– Een actueel (meer jaren) beleidsplan (check of deze nog geldig is),
– Een actueel (jaarlijks) verslag van de uitgeoefende activiteiten(dit mag een korte beschrijving zijn van: projecten, activiteiten & fondsenwerving)
– Een financiële verantwoording, jaarverslag of staat van baten en lasten. (het jaarverslag van het voorgaande boekjaar moet voor 1 juli online staan).

En tenslotte: Uit de financiële verantwoording blijkt een redelijke verhouding tussen inkomsten en uitgaven (niet oppotten / teveel reserves aanhouden)

Wilt u bij het zien van uw jaarrekening wel eens praten over structurele verbetering van inkomsten voor uw stichting / vereniging?
Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Dat kost u niets en we helpen u graag met informatie over: No Cure No Pay Fondsenwerving, Google Non Profit Programma en Goede Doelen Webshops zonder risico

Nuttige links:
Wilt u meer weten of de laatste stand van zaken bekijken? Website van de belastingdienst
Nog geen beleidsplan? Bekijk hier de richtlijnen van de belastingdienst